โรงเรียนวัดเตาปูน จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์30 มิ.ย. 2561 05:26โดยadmin wattaopoon   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2561 05:26 ]โรงเรียนวัดเตาปูน จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 
เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานคุณธรรม ให้แก่นักเรียน ภายใต้บริบท "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ"  โดยยึดหลักที่ว่า "สร้างคนดี ให้แก่บ้านเมือง"