โรงเรียนวัดเตาปูน

โรงเรียนวัดเตาปูน จัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์11 ก.ย. 2560 23:34โดยadmin wattaopoon   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2560 06:30 ]

     
     โรงเรียนวัดเตาปูน  ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๒  ให้นำผลงานไปจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ในงานนิทรรศการฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียน  ครั้งที่  ๑  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ระดับเขตตรวจราชการ  (เขตตรวจราชการส่วนกลาง  กรุงเทพมหานคร  และเขตตรวจราชการที่  ๑)  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมเอวาน่า  กรุงเทพมหานคร  
นำโดยท่าน ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน และครูผู้รับผิดชอบในการนำเสนอกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้แก่ นายสุภัทรชัย กระสินหอม พร้อมด้วยนักเรียนจำนวน 2 คน และคณะครูโรงเรียนวัดเตาปูน จำนวน 6 คนคับ...

นักเรียนวงดนตรีเตาปูนจูเนียร์ แสดงดนตรีในกิจกรรมสันทนาการ

โพสต์9 ก.ค. 2560 07:29โดยadmin wattaopoon   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2560 07:32 ]


เมื่อวันที่
15 – 16 มิถุนายน 2560  นักเรียนวงดนตรีเตาปูนจูเนียร์ แสดงดนตรีในกิจกรรมสันทนาการ ของการเข้าค่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่โรงเรียนวัดเตาปูน

โรงเรียนวัดเตาปูน จัดกิจกรรมอบรมโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์5 ก.ค. 2560 21:58โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:24 ]

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดเตาปูน จัดกิจกรรมอบรมโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำโครงงานคุณธรรมครับ


โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์18 มิ.ย. 2560 10:10โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 21:47 ]

เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต..ครับ...
1-4 of 4