โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:25โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2560 00:50 ]
    เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560 คณะครูโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาจริยธรรมมในรูปแบบโครงงานตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ "(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ)" ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 เพื่อรับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติในสถานศึกษา

ą
1.jpg
(487k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
5 ก.ค. 2560 23:52
ą
2.jpg
(417k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
5 ก.ค. 2560 23:52
Comments