โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า

โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:17โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:44 ]มื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าได้มีการจัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรม
ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3ภาพการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

ผลงานนักเรียน1-1 of 1