โรงเรียนวัดนาบุญ

โรงเรียนวัดนาบุญ แห่เทียนพรรษา 60

โพสต์7 ก.ค. 2560 08:49โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2560 09:14 ]


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
โรงเรียนวัดนาบุญ
นำนักเรียนไปร่วมแห่
เทียนพรรษา ถวายวัดนาบุญ  วัดโคกเชือก วัดนาดี  และวัดเขาแก้ว

  วันเข้าพรรษา 2560 ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม วันนี้เรามี ประวัติวันเข้าพรรษา ความสำคัญและกิจกรรมมาฝาก 

          9 กรกฎาคม 2560 คือวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือ "วันเข้าพรรษา" ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" นั่นเอง

โรงเรียนวัดนาบุญ

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:46โดยไม่ทราบผู้ใช้

โรงเรียนวัดนบุญ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2260 โรงเรียนวัดนาบุญอบรมคุณธรรม แกนนำ

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:10โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:48 ]

โรงเรียนวัดนาบุญอบรมคุณธรรม แกนนำ
1-3 of 3