โรงเรียนวัดขอนหอม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:37 ]
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดขอนหอม นำโดย นายไพโรจน์  ยวงอักษร ร่วมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดขอนหอม เดินรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด