โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:42โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:15 ]
     
  20 พ.ค. 2560 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 
ได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2