โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์)


โรงเรียนวัดหนองนำ้เขียวฯ

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:35โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:35 ]

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวฯได้ขยายผลโครงงานคุณธรรมสู่ผู้เรียนโดยกลุ่มสภานักเรียนในชื่อโครงงานเรื่อง เพียรจิตอาสา นำพาความรู้ มุ่งสู่กิจกรรม เพื่อเป็นนวตกรรมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสู่เป้าหมายของโรงเรียนสืบไป

1-1 of 1