วันภาษาไทย

โพสต์5 ส.ค. 2560 19:16โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2560 19:18 ]
 
          เมื่อถึงวันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี โรงเรียนของเราต้องเร่งขวนขวายจัดกิจกรรมให้เด็กๆ เห็นความสำคัญของภาษาไทย เช่น จัดให้แข่งขันคัดลายมือบ้าง เรียงความบ้าง วาดดภาพเกี่ยวกับวรรณคดีบ้าง และที่ขาดไม่ได้คือต้องมีกิจกรรมบันเทิงให้เด็กๆ เขาสนุกสนาน 
          ในปีนี้มีการแสดงละครสั้นของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่่องจันทโครพกับนางโมรา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เซิ้งกะลาโชว์ ให้ความสนุกสนาน ชื่นมื่นแก่น้องๆ  หลังจากนั้นมีการเล่นไทยโบราณอีกนิดหน่อยด้วยการเล่นรีรีข้าวสาร ขี้ม้าก้านกล้วย เดินกะลา เพื่อให้เด็กๆ เขาเข้าใจวัฒนธรรมของคนไทยโบราณด้วย
          กิจกรรมทั้งหมดนี้จัดเพื่อให้เด็กๆ เห็นความสำคัญของภาษาไทย และยินดีที่ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย วัฒนธรรมไทยให้ยืนนานสืบไป

Comments