พระธรรมฑูตอบรมนักเรียน

โพสต์29 ก.ค. 2560 15:23โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2560 15:28 ]
 
         พระธรรมฑูตจากวัดเขามันกรุณาให้ความรู้เรื่องศาสนากับคนไทย โดยแจงว่าปัจจุบันคนไทยรู้ตนว่านับถือศาสนาพุทธแต่ในสำมโนครัว แต่
พฤติกรรมในสังคมนั้นยังไม่ใช่  ท่านต้องการให้คนไทยปรับเปลี่ยน ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนจริงจังให้สมกับที่ได้ชื่อว่าชาวพุทธ เหมือนหลายประเทศในยุโรปที่เริ่มนับถือศาสนาพูทธ แบบเอาจริงเอาจัง


Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


Comments