เลิกเหล้าเข้าพรรษา

โพสต์29 ก.ค. 2560 16:08โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2560 16:11 ]
 
       เข้าพรรษาปีนี้  รัฐบาลเชิญชวนให้ทุกครอบครัวที่ยังหลงเวียนวนอยู่กับอบายมุข ปรับเปลี่ยนมาเป็นลด ละ เลิก สิ่งที่พาเสื่อมแล้วสร้างตัวอย่างที่ดีให้บุตรหลานเห็น เช่น สวดมนต์ ฟังเทศน์ฟังธรรม ทำบุญให้ทาน บุตรหลานเห็นแล้วจะได้ประพฤติปฎิบัติตาม สังคมจะร่มเย็นเพราะผู้ใหญ่พาทำ
        โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) เห็นพ้องด้วย จึงให้นักเรียนวาดภาพ เขียนการ์ดแสดงความรัก ความห่วงใยถึงผู้ปกครอง และขอให้ท่านลด ละ เลิกอบายมุขทั้งหลาย หันมาทำดีระหว่างพรรษา ปี 2560

Comments