ลดเวลาเรียนกับ SCG

โพสต์28 ส.ค. 2560 08:36โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2560 08:37 ]
        
วันที่  25 สิงหาคม  2560 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด  มาแนะนำการขยายพันธ์ุพืชด้วยวิธีต่อยอด เช่น มะนาว สะเดา โดยแนะนำนักเรียนพืชที่มาต่อยอดได้จะต้องเป็นพืชตระกูลเดียวกัน อาทิ นำส้มโอ มะนาว ไปต่อกับต้นกระสัง หรือยอดสะเดามันต่อกับต้นตอสะเดาขม  อย่างนี้เป็นต้น กิจกรรมนี้เด็กๆ สนุก ได้เรียนรู้
       นอกจากนี้ยังนำก้อนเชื้อเห็นนางฟ้าให้อีก 500 ก้อน ชั่งใจดีจริงนะ SCG เนี่ยะ เขามีน้ำใจนะ อย่างนี้ต้องช่วยกันสนับสนุนปูนช้าง ปูนเสือComments