โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทชัยวิทยาคาร)

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯ

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:08โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:45 ]

วัน
ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร)
ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงงานโรงเรียนคุณธรรม
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต ๒

1-1 of 1