โรงเรียนวัดบ้านดง

โพสต์10 ก.ค. 2560 22:26โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านดงจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โดยเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนภายในหมู่บ้าน ให้นักเรียนได้รับรู้ถึงความสำคัญในวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา และการมีส่วนร่วมของคนภายในชุมชน

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


Comments