โรงเรียนวัดบ้านดง

โรงเรียนวัดบ้านดง

โพสต์10 ก.ค. 2560 22:26โดยไม่ทราบผู้ใช้

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านดงจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โดยเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนภายในหมู่บ้าน ให้นักเรียนได้รับรู้ถึงความสำคัญในวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา และการมีส่วนร่วมของคนภายในชุมชน

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


โรงเรียนวัดบ้านดง

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:42โดยไม่ทราบผู้ใช้


Untitled Post

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:40โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:41 ]

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านดง ร่วมกันปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

1-3 of 3