โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

โครงงานวิทย์ ม.3

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:55โดยชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อำเภอแก่งคอย

กลุ่มนักเรียนชั้น ม.3/1 กำัลงรวบรวมข้อมูลการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมรอบสระน้ำร.ร.ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 กับอุณหภูมิในพื้นที่

1-1 of 1