ถวายเทียนพรรษา

โพสต์10 ก.ค. 2560 21:02โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2560 21:04 ]
     
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560
โรงเรียนบ้านซับบอน ร่วมกับชุมชน ร่วมถวายเทียนพรรษา จำนวน 5 วัด ประกอบไปด้วย 1.วัดพุทธนิมิต 2.วัดถ้ำพัฒนาราม 3.วัดซับบอน 4.วัดพระธาตุเจริญธรรม และวัดผาเสด็จ เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณี โดยนักเรียน ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมทำนุบำรุงศาสนา ให้เกิดความรักความสามัคคีของนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชม และเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้แก่นักเรียนในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษาสืบไป