ทัศนศึกษา

โพสต์22 พ.ย. 2560 22:00โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2560 22:09 ]
    
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 120 คน เพื่อศึกษาประวัติความเป็นของไดโนเสาร์ และพรรณพืชต่าง ๆ และฝึกระเบียบวินัย การมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์