กิจกรรมอาเซียน

โพสต์22 พ.ย. 2560 21:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2560 21:38 ]
     
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 กิจกรรมอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้ ด้านภาษา อาหาร สัตว์ประจำชาติ ดอกไม้ ของ 10 ประเทศอาเซียน หรือ 10 ประเทศเพื่อนบ้าน