กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์31 ก.ค. 2560 22:43โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 22:46 ]
    
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านซับบอนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง นักเรียนรู้รักษ์ภาษาไทย และปลูกฝักให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย โดยมีการจัดกิจกรรมฐานในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวม ๕ ฐาน ๑.บิงโก ๒.เพียงกรัซิบบอก ๓.จับผิดภาษา ๔.คล้องจองไหมเอ่ย และเรื่องนี้มีที่มา เพื่อพัฒนาด้านภาษาไทยให้กับผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น