กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดมหาโพธิธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โพสต์22 พ.ย. 2560 21:03โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2560 21:08 ]
    
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ปฏิบัติกิจกรรมการปฏิธรรม ณ วัดมหาโพธิธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการเข้าร่วมปฏิบัติในครั้งนี้ เพื่อฝึกสมาธิของนักเรียน มีจิตใจที่สงบ และสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้