เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

โพสต์31 ก.ค. 2560 23:39โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 23:40 ]
   
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านซับบอนจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ทำบุญตักบาตร และร่วมใจทำความสะอาด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนตอบแทนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และนักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์