โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง

test โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:27โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:47 ]

         
        โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง เกิดจากการยุบรวมโรงเรียน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบ้านป่า ซึ่งเปิดเมื่อ พ.ศ.2481
และโรงเรียนวังกวาง ได้ยุบรวมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2522 โดยประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง" เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2523 แต่ยังแยกกันเรียนอยู่ทีเดิมทั้ง 2 โรงเรียน
ปี พ.ศ.2526 ทางราชการได้สร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ สปช. 102/26 ในที่ดินที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มอบให้ ตั้งที่ 118 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านป่า  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีผู้บริหารจำนวน 1 คน ข้าราชการครู จำนวน 6 คน  ธุรการ จำนวน 1 คนื ครูจ้างสอน  5  คน  พนักงานบริการ (ช่างไฟฟ้า 3) จำนวน 1 คน  พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 คน รวม 14 คน

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)
1-1 of 1