พระธรรมทูตมาบรรยายและจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:07โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งได้เชิญพระอาจารย์ธรรมทูตและคณะครูเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและร่วมปฏิบัติกิจกรรมถ่ายทอดตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างเวลา 12.30น.-15.30 น. 
Comments