คณะครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม"การพัฒนาจริยคุณในรูปแบบโครงงาน" ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:45โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คณะครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม"การพัฒนาจริยคุณในรูปแบบโครงงาน" ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) รุ่นที่ 2 ระหว่างเวลา 8.30 น.-16.30 น.

Comments