โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

พระธรรมทูตมาบรรยายและจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:07โดยไม่ทราบผู้ใช้

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งได้เชิญพระอาจารย์ธรรมทูตและคณะครูเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและร่วมปฏิบัติกิจกรรมถ่ายทอดตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างเวลา 12.30น.-15.30 น. 

คณะครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม"การพัฒนาจริยคุณในรูปแบบโครงงาน" ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:45โดยไม่ทราบผู้ใช้

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คณะครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม"การพัฒนาจริยคุณในรูปแบบโครงงาน" ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) รุ่นที่ 2 ระหว่างเวลา 8.30 น.-16.30 น.

Untitled

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:16 ]

1-3 of 3