โรงเรียนวัดชำผักแพวจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี2560 (7ก.ค60)

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:19โดยไม่ทราบผู้ใช้
     
โรงเรียนวัดชำผักแพวจะได้นำนักเรียน คณะครูและผู้ปกึรองนักเรียนกรรมถวายเทียนพรรษาแก่วัดในเขตบริการจำนวน 3 วัดเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับคณะครู นักเรียนและชุมชนได้แก่วัดชำผักแพว วัดป่าไผ่ และวัดวังแพ ในเทศกาลวันเข้าพรรษา 7 กรกฏาคม  2560  นี้
Comments