โรงเรียนวัดซำผักแพว

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:23โดยโรงเรียนวัดซำผักแพว อำเภอแก่งคอย

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:03โดยโรงเรียนวัดซำผักแพว อำเภอแก่งคอย

คณะครูโรงเรียนวัดชำผักแพวจัดเข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจะได้นำไปต่อยอดที่โรงเรียนต่อไป

ส่งเสริมอาชีพ

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:52โดยโรงเรียนวัดซำผักแพว อำเภอแก่งคอย

โรงเรียนวัดชำผักแพวจัดกิจกรรมการสกรีนเสื้อเพื่อฝึกอาชีพเสริมให้นักเรียนในช่วงลดเวลาเรียนเพื่มเวลารู้

โรงเรียนวัดชำผักแพวจัดกีฬาต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:44โดยโรงเรียนวัดซำผักแพว อำเภอแก่งคอย

โรงเรียนวัดชำผักแพวจัดกีฬาต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560

โรงเรียนวัดชำผักแพวจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี2560 (7ก.ค60)

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:19โดยโรงเรียนวัดซำผักแพว อำเภอแก่งคอย

     
โรงเรียนวัดชำผักแพวจะได้นำนักเรียน คณะครูและผู้ปกึรองนักเรียนกรรมถวายเทียนพรรษาแก่วัดในเขตบริการจำนวน 3 วัดเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับคณะครู นักเรียนและชุมชนได้แก่วัดชำผักแพว วัดป่าไผ่ และวัดวังแพ ในเทศกาลวันเข้าพรรษา 7 กรกฏาคม  2560  นี้

1-5 of 5