ภาพข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนวัดบุรีการามจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์7 มิ.ย. 2560 01:39โดยadmin wattaopoon   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2560 01:40 ]

    
     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 
โรงเรียนวัดบุรีการามจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนวัดบุรีการามมีจิตสำนึกในการทำความดี มีวินัย เติบโตเป็นคนดีของบ้านเมืองต่อไป#ภายใต้แนวคิด"เด็กดีสร้างได้"

1-1 of 1