11. ภาพอบรมนักเรียนแกนนำ (ประถมศึกษา รุ่นที่ 1)

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ (ระดับชั้นประถมศึกษา รุ่นที่ 1) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และสามารถจัดทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จได้...ครับ...เชิญชมภาพบรรยากาศการอบรมได้เลยครับ