10. ภาพอบรมนักเรียนแกนนำ (มัธยมศึกษา)

     
     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และสามารถจัดทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จได้...ครับ
...เชิญชมภาพบรรยากาศการอบรมได้เลยครับ