ข่าวและภาพกิจกรรม

     หน้าเว็บของข่าวและภาพกิจกกรรมนี้ เป็นการร่วมกันเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งทุกโรงเรียนที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว...ก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับชมกัน...ครับ...
             1. ภาพข่าวและกิจกรรมของโรงเรียนในอำเภอแก่งคอย  ...Click...
                 2. ภาพข่าวและกิจกรรมของโรงเรียนในอำเภอมวกเหล็ก  ...Click...
                     3. ภาพข่าวและกิจกรรมของโรงเรียนในอำเภอวังม่วง  ...Click...
                         4. ภาพข่าวและกิจกรรมของโรงเรียนในอำเภอวิหารแดง  ...Click...
                             5. ภาพข่าวและกิจกรรมของโรงเรียนในอำเภอหนองแค  ...Click...