14. เว็บฝึกทำโครงงานคุณธรรมง่าย ๆ กับครูบอย

   
 เว็บฝึกทำโครงงานคุณธรรมง่าย ๆ กับครูบอย  เว็บไซต์นี้..ผมได้นำเนื้อหาต่าง ๆ ที่สำคัญของการฝึกทำโครงงานคุณธรรม ของโครงการเรียนคุณธรรม (มูลนิธิยุวสถิรคุณและ สพฐ) ที่ผมเป็นวิทยากรอบรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทั้งคุณครู (10 รุ่น)  และนักเรียนแกนนำ (3 รุ่น)...ผมได้สรุปเนื้อหาไว้ให้ทุกท่านได้ใช้ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมหลังจากที่เสร็จสิ้นการอบรมแล้ว เผื่อได้นำไปใช้ขยายผลต่อไปที่โรงเรียน....ครับ.เชิญคลิ้กไปเยี่ยมชมได้เลยครับที่เว็บไซต์
..http://moralproject-krooboy.wattaopoon.ac.th/ครับ