13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2

          คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2 นี้ ผมได้รวบรวมไฟล์การอบรมโรงเรียนคุณธรรม (ทั้งครูและนักเรียน) แบบฝึกหัดการเขียนโครงงานคุณธรรม และคู่มือขั้นตอนการอัพโหลดข่าวและภาพกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์ ของ สพป.สระบุรี 2  และโครงงานคุณธรรมต่าง ๆ ผมได้เรียบเรียงไว้ เพื่อให้คุณครูหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาศึกษากันนะครับ  เพื่อร่วมกันเดินไปสู่ความสำเร็จในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  30 พ.ค. 2561 06:40 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  727 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:46 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2583 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 พ.ค. 2561 06:43 admin wattaopoon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  91 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 04:10 admin wattaopoon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 04:10 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  26 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 04:11 admin wattaopoon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  191 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 04:11 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  186 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 04:11 admin wattaopoon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  105 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 04:11 admin wattaopoon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  66 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 04:11 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ก.ค. 2561 10:02 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2887 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:48 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2363 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:48 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1211 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:48 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3879 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:49 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5392 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:49 admin wattaopoon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  93 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 04:12 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1261 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ก.ย. 2560 19:02 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  280 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ย. 2560 05:14 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  326 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2560 20:34 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  306 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ก.ค. 2561 10:01 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  737 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 ก.ค. 2560 19:05 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  318 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2560 20:27 admin wattaopoon
ċ

ดู
ทบทวนการอัพโหลดภาพข่าวและกิจกรรมออนไลน์ โรงเรียนคุณธรรม สพป สระบุรี 2  14 มิ.ย. 2561 08:45 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6518 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2560 20:23 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  398 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ส.ค. 2560 20:19 admin wattaopoon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  62 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 04:12 admin wattaopoon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  133 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 04:12 admin wattaopoon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  672 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 04:12 admin wattaopoon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 04:12 admin wattaopoon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 04:12 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  266 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 มิ.ย. 2560 00:29 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  439 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 04:12 admin wattaopoon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  326 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 04:13 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1080 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 มิ.ย. 2560 00:28 admin wattaopoon
ă
ดู
ไฟล์ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมของน้องๆครูผู้ช่วย สพป.สระบุรี2..ที่ครูบอยเป็นวิทยากรอบรมคับ...เก่งมากๆคับ...ใช้เวลาแค่ 10-15 นาทีได้เท่านี้...สุดยอดเลยคับ...  14 ต.ค. 2560 07:17 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1662 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 มิ.ย. 2560 00:28 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1240 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 04:25 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1478 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:40 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3067 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:49 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1034 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ก.ค. 2561 10:02 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1847 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:49 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1237 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:49 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  804 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:49 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  935 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:50 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  126 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ก.ค. 2561 10:02 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7198 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 มิ.ย. 2560 00:26 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2347 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:46 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2329 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:47 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2510 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:47 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2276 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:47 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2384 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:47 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3313 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:47 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2458 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:47 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3275 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:48 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2658 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:48 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3391 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 05:48 admin wattaopoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  119 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 ก.ย. 2560 18:37 admin wattaopoon